Bild på gamla smedjan från 1921

Historien om Nyströms Plåt & Smide AB

1921

Bernhard Nyström anländer med fru och fyra barn med båt till Ekebyhov från Skytteholms gård, där han arbetat som gårdssmed. Familjen bosatte sig i huset ovanför smedjan. Smedjan och bostaden arrenderades av ryttmästare Ihre. Smedjan som tidigare varit gårdssmedja till Ekebyhovs slott drevs fr o m nu av Bernhard Nyström under namnet: B Nyströms Reparationsverkstad och Plåtslageri.

1920-30

Arbetet bestod till stor del av att serva bönder och trädgårdsmästare. I det dagliga arbetet ingick att sko hästar och laga vagnar. Dessutom såldes och reparerades cyklar.

1930-40

 Plåtslageriet tog fart, då det byggdes många sommarstugor på öarna.

1940-50

Tegelbruken var under denna period stora kunder som fodrade många reparationer.

1951

Bernhards enda son Ellert som arbetat i firman i många år övertog den från sin far som då blivit sjuk.

1953

Ekerö kyrka får nytt tak av galvaniserad svartmålad plåt.

1956

Stallet vid Menhammar byggdes om. Vindflöjeln som föreställer hästen Big Noon sitter fortfarande på plats.

1950-60

Firman byggde bl.a. flera växthus. Sandtagen sysselsatte i det närmaste en man med reparationsarbeten.

1960

Lennart Nyström son till Ellert Nyström börjar sin anställning.

1962

Byggdes en pråm om till sandskuta. Det var vinter och -25° C.

 

1971

Firman firade 50 år i dåvarande "växthuset" som var en tillbyggnad till smedjan.

1976

Lennart Nyström övertar företaget och ombildar företaget till Aktiebolag, som får namnet Nyströms Plåt & Smide AB.

Firman monterar ner krossanläggningen vid Stavsborgsfabriken och transporterar den till Fagersta. Firman sysselsatte över 10 man vid denna tidpunkt.

1977

Förvärvades fastigheten som tidigare arrenderats av Ihres dödsbo.

1980

Byggdes en barack för omklädningsrum, matsal och kontor. Tidigare intog man lunchen i smedjan där man även bytte om när man fått eld i den ved eldade pannan. Dasset fanns på baksidan.

1986

Utökar fastigheten med en ny plåthall på 150 m2

1987

Byggde påbyggnadstak på Närlunda- och Stenhamraskolorna.

1988

Efter inbrott i bilarna byggdes garage.

1989-1990

Deltog företaget uppbyggnaden av Ekerö Centrum.

1991

Ställde ut på första Mälarö-mässan (deltog även 1993)

1994

Utökar fastigheten med ytterligare en ny plåthall på 150 m2, samt bygger till personalutrymmet.

 

1995

Nyströms Plåt & Smide får återigen förtroende att lägga nytt tak på Ekerö kyrka.

1995

Ulf Suhr börjar på firman.

1996

Firman inhägnar tomten. Företaget firar 75 års jubileum.

1997

Bygger till en våning på 400 m2 på Stockmos saftfabrik.

1998

Tillverkar och monterar samtliga räcken på Observatoriekullen som genom NCC ́s försorg får en total upprustning.

1998-1999

Som underentreprenör åt NCC utför vi samtliga plåt och ventilationsarbeten på 122 bostäder på Sandudden.

2000

Arbetet på Sandudden fortsatte med förnyat förtroende som totalentreprenör åt NCC på Mälarvyn, ett bygge på 100 lägenheter och 16 parhus.

2001

Lennart Nyström går i pension och säljer Nyströms Plåt & Smide till Ulf & Agneta Suhr. 
Samma år fick man förtroendet att tillverka och leverera en smidespergola till Fersenska Terassen, ett konstsmide som väger dryga två ton.

2002

Som underentreprenör åt Småa, utför vi samtliga plåtarbeten på 69 stadsradhus vid Solhemsängen i Spånga, Stockholm.

2003

I samarbete med Bellmansro Bygg utför vi samtliga plåtarbeten på Småas bygge i Segersäng.

 

2004

Uppförande av en ny tankhall i Grummebolagens gamla lokaler som nu tagits över av Oriflame

2007

Medverkar som UE till uppförande av Villa Brustad

2008

Som underentreprenör till Veidekke bygger vi till 2 fläktrum på kv. Munklägret på Hantverkargatan i Sthlm. Vi har där både smides- och plåt arbetena.

2009

2010

2011

Som UE till Veidekke utför vi alla plåtarbeten på Kv. Elektronen i Edsberg

2012

Som UE till Kylmontage bygger vi om stativ till kylmedelskylare på Ericsson i Kista

2013

Som UE Till byggmästargruppen utför vi smidesarbeten i Barkabystaden

2014

Bygger stommen till en stor kylanläggningåt Kylmontage

Certifiering 1090-1 påbörjas Många villor får Plåttaken bytta populärt med Aluzink

2015

Skogskyrkogården få en ny fin minneslund med myket stål som vi levererar till Fasadkultur No3

Socialkontoret får en ny entré med enstomme av stål

2016

Första Provräcket tillverkas till 79 & Park

Certifiering 1090-1 påbörjas Många villor får Plåttaken bytta populärt med Aluzink

2017

Socialkontoret får en ny entré med enstomme av stål.

Tillverkar och monterar 1500 meter trappräcken och handledare till Oskar Properties 79 & Park

Färentuna Kyrkas 2 Sidobyggnader får Nya Skivtäckta Tak

2018

Stort nödutrymmnings projekt i Johannshov från Weland som vi levererar och monterar åt Fasadkultur No3

Vi tillverkar en Roddbåt av Corten till minneslunden Adelsö Kyrka

Nya räcken utanför anrika danspalatset NALEN

2019 

Nytt Tak på delar av Stockmos som numera ägs Kiwiks Musteri

Arbeten på 79 & Park går i mål. 

2020 

Ombyggnad av terass på Menhammar Gård mm.

Diverse servicesmiden till IN3prenör.

Den populära Aluzinkplåten ersätts av ZinkMagnesium som väntas bli populärare

Vi gör ett pilotprojekt åt Bevego med ZinkMagnesium

2021

Ulf och Agneta Suhr går i pension och säljer Nyströms Plåt & Smide till Schermans Stålteknik AB 
Ett anrikt företag från Järfälla som bedrivit samma typ av tjänster sedan 1965